Blog

O Inorde consolida a recuperación de razas autóctonas nas súas instalacións

O Inorde consolida a recuperación de razas autóctonas nas súas instalacións

A directora xeral de Produción Agropecuaria, Patricia Ulloa Alonso, e o subdirector de Gandería, Jorge Mourelo, acompañados do presidente do INORDE, Rosendo Fernández, visitaron onte a Leira de Armariz, do INORDE, para ver como se está desenvolvendo o Convenio de Razas Autóctonas que esta entidade ten coa Consellería de Medio Rural. Visita que Fernández aproveitou para falar da granja-escola de Armariz.

O INORDE incursionó no Programa de Recuperación de Razas Autóctonas en perigo de extinción no ano 1999, coa adquisición dos primeiros exemplares de porco "celta", "vaca cachena", "ovella galega" e "galiña de Mos".

No caso de ovella galega e porco celta, fóronse adquirindo animais que cumprían cos parámetros morfológicos da raza en diferentes lugares da xeografía galega. A vaca cachena e a galiña de Mos foron cedidas polo Centro de Recursos Zoogeneticos de Galicia situado no Pazo de Fontefiz-Coles.

Xa no ano 2006, co apoio das asociacións responsables do libro genealógico de cada unha das razas e o supervisor do Programa de Recuperación de Razas Autóctonas (director do Centro de Recursos Zoogenéticos de Galicia) o INORDE asinou un convenio de colaboración coa Consellería de Medio Rural, para que a partir dese momento as Razas Autóctonas de ovella galega, porco celta, e en 2011 cabra galega, os Rebaños Fundacionales mantivésense na leira de Armariz, en Nogueira de Ramuín.

O obxectivo principal deste programa é garantir a preservación dos últimos exemplares de cada raza e conseguir a multiplicación dos rebaños iniciais con garantía sanitaria, co fin de distribuílos aos ganaderos.

Desde que en 1999 o INORDE comezou a traballar no Programa de Recuperación de Razas Autóctonas e, concretamente coa ovella galega, porco celta e galiña de Mos, os obxectivos han ir variando ao longo dos anos ata o momento actual no cal os rebaños de ovino e porcino están considerados como os principais reservorios de devandita razas en toda a comunidade galega.

No censo porcino o numero de nais de porco que o INORDE mantén ao longo do ano é de aproximadamente 20. O número de animais entregados ao longo destes anos é de 623 porcas e 120 verracos dun censo actual en Galicia de animais de 4128 en 317 explotacións.

E dun censo total de 4500 ovinos repartidos en 110 explotacións que existen na actualidade en Galicia, o INORDE conta con 160 ovellas adultas pertencentes a cinco liñas xenéticas. No presente ano pretende aumentar dúas liñas máis, en colaboración con ASOVEGA, polo que aumentará o rebaño ás 250 nais aproximadamente.

En canto á cabra galega, na actualidade conta con 28 animais de cinco zonas diferentes, concretamente de Lobios, Allariz e Bande en Ourense e de Cervantes e A Pobra de Brollón en Lugo, e ten catro liñas xenéticas cun censo total de 45 nais, dun total de 600 exemplares inscritos no Libro Genealógico repartidos en 70 explotacións que existen en Galicia. Desde o ano 2012, todos os machos seleccionados envíanse Centro de recurso Zoogenéticos de Galicia e unha vez que chegan a idade adulta distribúeno aos ganaderos ou para os diferentes estudos.

Por outra banda, nesta leira de Armariz, de 11 hectáreas, que na actualidade está dedicado a labores ganaderas, preténdese facer unha granja escola cunha dobre vertente, por unha banda, que os nenos teñan a posibilidade de aproximarse aos animais e os traballos ganaderos, inculcando neles valores de sostenibilidad ambiental e, doutra banda, ofrecer aos agricultores e ganaderos un centro para cursos, charlas e encontros no campo dos seus intereses.

Fonte: Faro de Vigo

Entrada publicada: 08/10/2015

Volver