Blog

En Xapón piden Porco Celta pero non temos suficiente produción

En Xapón piden Porco Celta pero non temos suficiente produción"Campo Galego" publica unha entrevista con José Antonio Carril director técnico da Asociación de Criadores de Gando Porcino Celta (ASOPORCEL), recientemente integrada en FEAGAS.

Comercialización de cochinillo de Porco Celta, un centro de extracción de semen ou un sistema de cativa en monte sen necesidade de pechadura, entre os proxectos da asociación.

A Asociación de Criadores de Gando Porcino Celta (ASOPORCEL) é unha asociación sen ánimo de lucro que conta nestes momentos cuns 330 socios en toda Galicia. O seu principal obxectivo é a preservación da raza Porco Celta e a xestión do libro genealógico da raza.

No ano 2002 ASOPORCEL puxo en marcha un plan de comercialización cunha marca rexistrada a nivel europeo, Porco Celta.

¿Segue crecendo a cabana de Porco Celta en Galicia?

Hai 330 ganaderos de Porco Celta dados de alta en ASOPORCEL, e dentro deles hai moitos que crían os porcos para autoconsumo. Son ao redor de 150 ganaderos os que crían para comercializar, e contamos ao redor duns 60 cebaderos e 12 industrias adscritas que procesan e comercializan os produtos elaborados.

Neste momento están sacrificándose uns 1.500 porcos ao ano. En canto ao libro genealógico, a cabana de Porco Celta ascende a uns 5.000 animais.

A cabana segue crecendo aínda que é certo que a crise supúxonos un parón na comercialización. Analizamos as causas e o teito marcouno o porco Ibérico, que coa crise viu como pecharon moitas industrias e explotacións. Para liquidar os stocks venderon eses produtos de alto gama a un prezo moi accesible, co cal marcou un freo para o Porco Celta, xa que a capacidade de márquetin e de penetración no mercado do Porco Ibérico é moito maior que a nosa.

Deste xeito, en canto a número de sacrificios de Porco Celta permanecemos estables estes últimos cinco anos cun lixeiro incremento. O que nos satisfai moito é que nestes anos melloramos moito na crianza dos porcos, cada vez a canle é máis homogénea e as calidades melloraron notablemente desde o punto de vista comercial. Ademais, os ganaderos cada vez son máis profesionais.

Por outra banda, estamos detectando algún produto que se vende como Porco Celta cando non o é. Isto constitúe unha fraude e debe ser denunciado e perseguido. Agora mesmo temos en marcha un plan para que se denuncie esta competencia desleal que supón ademais un engano ao consumidor.

¿Onde se concentra o mercado de Porco Celta?

Consómese case todo en Galicia en canle HORECA, alta hostelería e tendas "delicatesen". Nalgún supermercado e carnicerías de alta gama tamén se pode atopar carne de Porco Celta.

Por outra banda, traballamos moito coa carne fresca para hostelería, o que nos permite romper a estacionalidad do consumo de carne de porco salada, que se limita máis aos cocidos de inverno. O embutido e o jamón tamén están tendo unha boa saída comercial.

Hai industrias que están exportando sobre todo a Cataluña e Madrid. Abriuse unha canle de comercialización a Alemania e hai pouco enviamos un contenedor para Xapón. O que nos limita neste país asiático é que non temos suficiente produción para garantilos o fornezo.

¿En que novos proxectos estades traballando en ASOPORCEL?

O que concentra a maior parte do noso traballo é mellóraa da xestión do libro genealógico, o plan de comercialización e o plan de control de fraude que iniciaremos neste ano. Tamén estamos poñendo en contacto ao ganadero coa industria para garantir tanto a venda como o fornezo, nunha relación comercial estable.

Ademais, temos en marcha un proxecto dunha granja para a obtención de cochinillos de Porco Celta, cun obxectivo de 2.000 cochinillos ao ano. Iniciamos tamén un mercado de comercialización de cochinillo de Porco Celta, é un cochinillo que se vai a 10 kg canle e de excelente calidade. Estivemos facendo sondeos de mercado, probas de calidade e analíticas no Centro Tecnolóxico da Carne para desenvolver ese mercado de Cochinillo de Porco Celta.

Estamos tamén en contacto coa Universidade de Santiago para mellorar o control do libro genealógico mediante programas informáticos avanzados para detectar consanguinidad e predicción de índices xenéticos dos animais. Tamén estamos facendo controis de filiación con Xenética Fontao.

En definitiva, queremos establecer un estándar xenético da raza que nos axude a mellorar a trazabilidad.

Para rematar, temos en marcha, en colaboración coa Diputación de Lugo e con fondos FEADER a través da Consellería do Medio Rural, un proxecto de centro de extracción de semen en fresco de Porco Celta para poder facer inseminación artificial ás porcas dos nosos socios ou para outras razas de cruzamento industrial. Esperamos que a finais deste ano este proxecto xa sexa unha realidade.

¿Que consellos daríaslles/daríanlles aos productores de Porco Celta para mellorar a rentabilidad das súas explotacións?

Ao ganadero o primeiro que lle digo é que hai que analizar as características de cada explotación. Si temos unha explotación reducida, tanto desde o punto de vista oficial como en extensión, non podemos cebar a máis animais do recomendado.

Se cadra, debe especializarse en producir femias e cativas para vendelas aos clientes aos que previamente sondou. Despois, hai ganaderos que non queren ter traballo coas reproductoras e o que fan é especializarse no traballo de cebo.

Unha das premisas básicas é que os animais deben de ter unha alimentación adecuada e cumprir co marco legal en canto a benestar, higiene e sanidade animal...etc.

Neste sentido, é moi importante que os cochinillos saian ben iniciados, cunha lactancia idónea e coa duración precisa, evitando os destetes precoces. Debe empezarse con lactoremplecantes e con iniciadores da alimentación para que se formen as vacuolas graxas que logo lle darán infiltración e jugosidad á carne. Despois, facer un programa alimentario de iniciación ao cebo, para que os animais vaian formando o aparello locomotor e a musculatura idónea para poñer os quilos que se precisa.

Sabemos que o Porco Celta é unha raza de crecemento lento pero debe coidarse a alimentación. A idade óptima de sacrificio está nos 13 meses, aínda que pode variar en función da demanda do mercado.

O custo de alimentación pode supoñer o 80% dos custos variables da cativa de Porco Celta. Neste sentido, podemos recortar gastos si achegamos alimentación propia. Por outra banda, a leira ten que ser susceptible de producir alimento: si hai exceso de carga ganadero machúcase, cámbiase o PH do chan e vai tardar en recuperarse.

Recomendamos tamén que os ganaderos non se precipiten na idade do sacrificio, pois ás veces por un mes pérdese calidade na canle.

Cada vez está introducíndose máis o Porco Celta nas comunidades de montes vecinales.

Si. De feito, estamos desenvolvendo programas de crianza de Porco Celta nas comunidades de montes vecinales, sen necesidade de pechadura. Están controlados mediante cámaras e colares GPS e mediante un sistema de reflexo condicionado, de maneira que durante a noite péchanse nunha pocilga na que tamén se alimentan.

Acabamos de inaugurar en Friol unha explotación de 100 porcos para limpar 25 hectáreas de monte vecinal. O Porco Celta é un excelente desbrozador e contribúe á mellorar a produción maderera, de forma que cada vez máis comunidades de montes están interesadas en introducilo.

Fonte: Feagas

Entrada publicada: 10/07/2015

Volver