Blog

A asociación naceu para recuperar a raza porcina e xa non está en perigo de extinción

Jose Antonio Carril

Jose Antonio Carril preside a Asociación de Criadores de Gando Porcino (Asoporcel) e desde hai 13 anos traballa na recuperación e comercialización do porco celta.

¿Notaron un furor na cría de porco celta?

Nós presentámolo como unha alternativa á produción agraria e hai moitos que están interesados. Explicamos que para non ter todos os ovos na mesma cesta, como non sabes como está a produción, isto é unha boa alternativa, un complemento á renda agraria. Son moitos que viven exclusivamente do porco celta, pero o 90 % dos socios téñeno como un complemento.

¿Están baixo a mesma lexislación que unha granxa agrícola tradicional?

É a mesma porque non deixan de ser porcos, pero despois se sacou unha normativa para o porcino extensivo, que se poida criar ao aire libre, despois de estar prohibido no Norte de España nos anos cincuenta. Galicia sacou o seu propio decreto no 2011 lexislando para o aproveitamento desta raza.

¿Como naceu a asociación?

-Naceu en 1999 para recuperar a raza porcina. Agora os censos evolucionaron e xa non está en perigo de extinción. A asociación traballa con Medio Rural, que ten a competencia das razas autóctonas galegas en perigo de extinción, pero nos ten subrogadas a xestión da árbore genealógico. Encargámonos da xenética para intentar manter a variedade, evitar a consanguinidad, intentar que a raza se manteña da mellor forma posible.

Fonte: A Voz de Galicia

Entrada publicada: 03/03/2014

Volver