Blog

Galicia vende todo o seu Porco Celta

Porco Celta Antelo

O mercado cada vez demanda máis produtos diferenciados e de calidade, e o 'porco celta' converteuse nun deses nichos que experimentou un elevado auxe nos últimos anos. Os 4.000 exemplares actuais, dos que só a cuarta parte se destina á industria, non chegan para satisfacer a demanda. - mesmo se se aumenta a produción como está previsto ata chegar aos 10.000 tampouco sería suficiente para atender todas as peticións. Pero a marxe de crecemento é limitada pola escaseza de terreo para a súa crianza

O número de gandarías dedicadas á cría do porco celta en Galicia supera xa as 350, e dende o ano 2009 o censo de animais reprodutores creceu nun 9%. Unha das razas autóctonas que estivo en perigo de extinción e a punto de desaparecer está hoxe recoñecida pola calidade cárnica dos seus produtos, que se aprecia no interese que espertou nos últimos anos. Nas granxas repartidas por toda a comunidade -concentradas sobre todo na Coruña e Lugo- críanse uns 4.000 porcos ao ano e a cuarta parte destínase ao plan de comercialización industrial como marca rexistrada, segundo destacan dende a Asociación de Criadores de Gando Porcino Celta.

O director da organización, José Antonio Carril, sinala que as expectativas de crecemento da produción de porco celta para os próximos catro anos está en alcanzar os 10.000 exemplares. Aínda que non é suficiente para satisfacer a demanda explica que neste caso hai que formularse obxectivos "reais" debido a que é unha raza ligada ao medio e ao territorio, polo que se debe facer "un aproveitamento sostible e manter un equilibrio ecolóxico".

Fieis ao dito mellor calidade que cantidade, en Asoporcel apostan por "moita calidade aínda que sexa a custa de pouca cantidade", porque son conscientes de que os montes galegos teñen unha extensión limitada e se caracterizan por ser terreos de minifundio, peculiaridades que complican acelerar demasiado o ritmo de produción a curto prazo. "Non" é "doado abrir o mercado 100 veces máis do que hai", indica Carril. Por iso avogan por seguir traballando con "optimismo" pero con "certa lentitude" para aumentar o número de exemplares.

O aumento da demanda por parte da industria esgotou as existencias dos últimos anos e de aí xorde a necesidade de abrir o mercado para obter máis porcos rexistrados para ese fin, xa que moitos se destinan só para autoconsumo. A nivel industrial consumiuse ata o nivel de produción e "teríase sacrificado o dobre de exemplares se os houbese". A calidade demostrada da súa carne pola súa crianza en sistemas extensivos ao aire libre xunto coa garantía de seguridade alimentaria converteu o porco celta en obxectivo diana do consumo de produtos delicatessem e diferenciou por parte de clientes cun elevado poder adquisitivo. Carril destaca tamén o labor destes animais na limpeza dos montes porque actúan como "máquinas rozadoras" e axudan a previr os incendios e a atallar as pragas que afectan ao monte galego.

O interese polo porco celta traspasou fronteiras e en 2010 un grupo de empresarios xaponeses dedicados á importación de produtos cárnicos de distintos puntos do mundo contactou con criadores da especie autóctona galega para dar a coñecer o manxar no mercado nipón e comezaron as negociacións para a importación de 500 quilos de carne ao mes. Esta primeira demanda fíxose máis ambiciosa e os xaponeses esixían uns 200.000 quilos ao ano. O ritmo de produción impediu que a exportación se levase a cabo porque cumprir o desexo dos nipons supoñía deixar o mercado galego desabastecido. Pero indican que as portas están abertas para cando haxa máis exemplares.

Entrada publicada: 25/06/2013

Volver