Blog

A cría de Porco Celta en Galicia evoluciona do folclórico ao comercial

Porco Celta

A inminente desaparición das subvencións directas á cría de porcos celtas obrigará os produtores a dar un salto de calidade para converter nun negocio rendible o que, ata o momento, era pouco máis que un experimento para recuperar unha raza autóctona de Galicia, ao bordo da extinción.

Despois de iniciar un descenso en picado, a partir dos anos 50, motivado pola necesidade de apostar por variedades dun crecemento máis rápido para alimentar unha poboación crecente, a década dos 80 supuxo un momento crítico para uns marráns que se caracterizan por unha orellas sobredimensionar, a singular curvatura da súa espiña dorsal ou a fortaleza do seu aparato locomotor. A raza chegou mesmo a desaparecer do catálogo que elabora o Ministerio de Agricultura e a súa existencia quedou confinada nunhas cantas explotacións de autoconsumo no extremo oriental de Lugo e na Costa da Morte.

Non foi ata mediados dos 90 cando a curiosidade dun veterinario da Fonsagrada, que traballaba en Mazaricos para a empresa Feiraco, supuxo o xerme do que hoxe é Asoporcel -a Asociación de Criadores de Gando Porcino Celta-. Esta entidade, que tutela a Consellería de Medio Rural, está integrada por máis de 200 socios e ten unhas perspectivas de crecemento anual superiores ao 25%. Dende o 24 de marzo de 1999, cando se constituíu, conseguiu aumentar significativamente o número de cabezas censadas -a finais do ano pasado eran máis de 2.500-, mellorar a selección xenética da raza, afastar o fantasma da extinción e, sobre todo, poñer en valor un produto de alta calidade gastronómica moi deostado durante as últimas décadas.

Este período de éxitos agora toca á súa fin, polo menos dentro do modelo produtivo actual. As subvencións de 180 euros por parto, 12 por leitón marcado e 60 por animal sacrificado, que Medio Rural outorgaba ata o momento, desaparecen. Asoporcel perde a potestade para certificar a adecuación dos animais ao programa de cría controlada que deberá recaer nunha empresa externa. En principio, serán os gandeiros que teñan que correr cos gastos de xestión e logo a Consellería subvencionará unha porcentaxe dos custos, aínda que esta fórmula está aínda por determinar. De feito, este día 4 están previstas varias reunións para tratar o tema en distintos puntos de Galica.

A nova situación é probable que retire do mercado a aqueles produtores que se uniron a Asoporcel incentivados, unicamente, polas subvencións e obrigará a dar o salto a unha explotación industrial -con máis de 20 cabezas- os que pretendan un beneficio comercial. O resto de granxas non poderán superar as catro reproductoras co que queda limitado pouco máis que ao autoabastecemento familiar.

En calquera caso, a continuidade da especie e do negocio está garantida tendo en conta a crecente boa acollida que ten a carne de porco celta á que moitos sitúan, coas súas características particulares, en competencia directa coa do porco ibérico.

Unha proba dese éxito foi a terceira festa de exaltación do produto que levou ata Corcubión a varios miles de persoas, o pasado 8 de agosto, ou a última entrega do encontro gastronómico Madrid Fusión, onde o porco celta destacou entre os mariscos e demais delicias que a delegación da Costa da Morte presentou nun foro paralelo á feira.

Entrada publicada: 03/10/2008

Volver